ગાયત્રી ચાલીસા ગુજરાતી | Gayatri Chalisa in Gujarati PDF [2023]

ગાયત્રી ચાલીસા | Gayatri Chalisa Gujarati

શું તમે ગુજરાતીમાં ગાયત્રી ચાલીસા PDF શોધી રહ્યાં છો ? તો તમે બિલકુલ સાચા સ્થાને આવ્યા છો!

આ આર્ટીકલમાં અમે સરસ અને સરળ ભાષામાં ગાયત્રી ચાલીસા ગુજરાતીમાં રજુ કર્યા છે અને છેલ્લે Gayatri Chalisa in Gujarati ની PDF પણ Download કરી શકશો.

ગુજરાતીમાં ગાયત્રી ચાલીસા | Gayatri Chalisa in Gujarati

॥ દોહા ॥

હ્રીં શ્રીં, કલીં, મેધા, પ્રભા, જીવન જયોતિ પ્રચંડ ।
શાન્તિ, ક્રાંતિ, જાગૃતિ, પ્રગતિ, રચના શક્તિ અખંડ ॥

જગત જનની, મંગલ કરનિિ, ગાયત્રી સુખધામ ।
પ્રણવો સાવિત્રી, સ્વધા, સ્વાહા પૂરન કામ ॥

Shri Gayatri Chalisa in Gujarati

॥ ચાલીસા ॥

ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ૐ યુત જનની ।
ગાયત્રી નિત કલિમલ દહની ॥

અક્ષર ચૌબિસ પરમ પુનિતા ।
ઈનમેં બસેં શાસ્ત્ર, શ્રુતિ ગીતા ॥

શાશ્વવત સતોગુણી સતરુપા ।
સત્ય સનાતન સુધા અનૂપા ॥

હંસારુઢ સિતમ્બર ધારી ।
સ્વર્ણકાંતિ શુચિ ગગન બિહારી ॥

પુસ્તક પુષ્પ કમંડલુ માલા ।
શુભ્ર વર્ણ તનુ નયન વિશાલા ॥

ધ્યાન ધરત પુલકિત હિત હોઈ ।
સુખ ઉપજત, દુ:ખ દુરમતિ ખોઈ ॥

કામધેનુ તુમ સુર તરુ છાયા ।
નિરાકાર કી અદભૂત માયા ॥

તુમ્હારી શરણ ગહૈ જો કોઈ ।
તરૈ સકલ સંકટ સોં સોઈ ॥

સરસ્વતી લક્ષ્મી તુમ કાલી ।
દીપૈ તુમ્હારી જયોતિ નિરાલી ॥

તુમ્હરી મહિમા પાર ન પાવેં ।
જો શારદ શત મુખ ગુણ ગાવેં ॥

ચાર વેદ કી માતુ પુનીતા ।
તુમ બ્રહમાણી ગૌરી સીતા ॥


મહામંત્ર જિતને જગ માંહી ।
કોઉ ગાયત્રી સમ નાહીં ॥

સુમિરત હિય મેં જ્ઞાન પ્રકાસૈ ।
આલસ પાપ અવિધા નાસૈ ॥

સૃષ્ટિ બીજ જગ જનનિ ભવાની ।
કાલ રાત્રિ વરદા કલ્યાની ॥

બ્રહ્મા વિષ્ણુ રુદ્ર સુર જેતે ।
તુમ સોં પાવેં સુરતા તેતે ॥

તુમ ભક્તન કી ભકત તુમ્હારે ।
જનનિહિં પુત્ર પ્રાણ તે પ્યારે ॥

મહિમા અપરમ્પાર તુમ્હારી ।
જૈ જૈ જૈ ત્રિપદા ભય હારી ॥

પૂરિત સકલ જ્ઞાન વિજ્ઞાના ।
તુમ સમ અધિક ન જગ મેં આના ॥

તુમહિં જાનિ કછુ રહે ન શેષા ।
તુમહિં પાય કછુ રહૈ ન કલેષા ॥

જાનત તુમહિં તુમહિં હૈ જાઈ ।
પારસ પરસિ કુધાતુ સુહાઈ ॥

તુમ્હરી શકિત દીપૈ સબ ઠાઈ ।
માતા તુમ સબ ઠૌર સમાઈ ॥

ગ્રહ નક્ષત્ર બ્રહ્માંડ ઘનેરે ।
સબ ગતિવાન તુમ્હારે પ્રેરે ॥

સકલ સૃષ્ટિ કી પ્રાણ વિધાતા ।
પાલક પોષક નાશક ત્રાતા ॥

માતેશ્વરી દયા વ્રત ધારી ।
તુમ સન તરે પાતકી ભારી ॥

જાપર કૃપા તુમ્હારી હોઈ ।
તાપર કૃપા કરે સબ કોઈ ॥

મંદ બુદ્ધિ તે બુદ્ધિ બલ પાવેં ।
રોગી રોગ રહિત હો જાવેં ॥

દારિદ્ર મિટૈ કટૈ સબ પીરા ।
નાસૈ દુઃખ હરે ભવ ભીરા ॥

ગૃહ કલેશ ચિત ચિંતા ભારી ।
નાસૈ ગાયત્રી ભય હારી ॥

સંતતિ હીન સુસંતતિ પાવેં ।
સુખ સંપત્તિ યુત મોદ મનાવેં ॥

ભૂત પિશાચ સબૈ ભય ખાવેં ।
યમ કે દૂત નિકટ નહિ આવેં ॥

જો સધવા સુમિરે ચિત લાઈ ।
અછત સુહાગ સદા સુખદાયી ॥

ઘર વર સુખ પ્રદ લહૈ કુમારી ।
વિધવા રહેં સત્ય વ્રત ધારી॥

જયતિ જયતિ જગદંબ ભવાની ।
તુમ સમ ઔર દયાલુ ન દાની ॥

જો સદગુરુ સોં દીક્ષા પાવેં।
સો સાધન કો સફલ બનાવે ॥

સુમિરન કરે સુરુચિ બડભાગી ।
લહૈ મનોરથ ગૃહી વિરાગી ॥

અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કી દાતા ।
સબ સમર્થ ગાયત્રી માતા ॥

ૠષિ, મુનિ, યતી, તપસ્વી, જોગી।
આરત, અર્થી, ચિંતિત ભોગી ॥

જો જો શરણ તુમ્હારી આવેં ।
સો સો મન વાંછિત ફલ પાવેં ॥

બલ, બુદ્ધિ, વિધ્યા, શીલ સ્વભાઉ ।
ધન વૈભવ યશ તેજ ઉછાઉ ॥

સકલ બઢૈ ઉપજે સુખ નાના ।
જો યહ પાઠ કરૈ ધરિ ધ્યાના ॥

॥ દોહા ॥

યહ ચાલીસા ભક્તિયુત પાઠ કરે જો કોય ।
તાપર કૃપા પ્રસન્નતા ગાયત્રી કી હોય ॥

ગાયત્રી મંત્ર ગુજરાતી | Gayatri Mantra Gujarati

॥ ૐ ભૂભુર્વઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો 
    દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

Gayatri Chalisa in English : 

॥ Dohaa ॥

!! Hreem shreem kleem megha prabha jevan jyoti prachand,
Shanti kranti, jagruti, pragati, rachana, shakti akhand,

Jagat janni mandal, karni gayatri sukhdham, .
Pranvom savitri swadha, swaha puran kam. !!

॥ Chaupayee ॥

!! Aum bhur bhuvah swah yut janni,
gayatri nitt kalimal dehani,
Akshar chaubis param punita,
inmen base shastra shruti geeta.!!

!! Shashwat satoguni satrupa,
satya sanatan sudha anupa.
Hansarodha sitamber dhari,
swarn kanti shuchi gagan bihari. !!

!! Pustak pushp kamandalu mala, shubh,
varn tanu nain vishala,
Dheyan dharat pulkit hit koi,
sukh upjat dukh durmati khoi !!

!! Kamdhenu tum sur taru chhaya,
nirakar ki adbhut maya.
Tumhari sharan gahe jo ko,
tarai sakal sankata so soi. !!

!! Saraswati lakshmi tum kali,
dipe tumhari jyoti nirali.
Tumhari mahima para na pave,
jo sharad shat mukh gunn gave. !!

!! Char ved ki maat punita,
tum brahmani gauri gita,
Maha mantra jitne jag mahi,
kou gayatri sam nahi. !!

!! Sumirat hiye mein gyan prakashe,
alas pap avidya nase.
Srishti beej jag janni bhawani,
kal ratari varada kalyani. !!

!! Brahma vishnu rudr sur jaite,
tum so pave surta tete,
Tum bhagatan ke bhagat tumhare,
janihi putr te pyare. !!

!! Mahima aprampar tumhari,
jai jai tripda bhaehari.
Purit sakal gyan vigyana,
tum sam adhik na jag mein ana.!!

!! Tumahin jaan kachhu rahe na shesha,
tumahin paye kachu rahe na kalesa,
Janant tumahi tumahi vahe jayi,
paras paris kudhatu suhai. !!

!! Tumhari shakti dipe sab thai,
mata tum sab thor samai,
Greh nakshatra bhramand ghanere,
sub gativan tumhare prere. !!

!! Sakal shrishti praan vidhata,
palak poshak nashak trata,
Mateshwari deya vart dhari,
tum san tare pataki bhari. !!

!! Japar kripa tumhari ho,
tapar kripa kare sab koi.
Mand buddhi te buddhi bal pave,
rogi rog rahit ho jave !!

!! Daridra mite kate sub pira,
nashe dukh hare bhav bhira,
Greh kalesh chitt chinta bhari,
nase gayatri bhay hari. !!

!! Santati heen susantati pave,
sukh sampati yut mod manave,
Bhoot pishach sabe bhay khave
yam ke doot nikat nahi aave !!.

!! Jo sadhav sumire chit, laai,
akshayat suhag sada sukhdai.
Ghar var sukh prad lahe kumari,
vidhava rahay satya vrata dhari. !!

!! Jayati jayati jagadamb bhavani,
tum sam aur deyalu na daani,
Jo satguru so diksha pave,
so sadhan ko safal banave !!

!! Sumiran kare suruchi badbhagi,
lahe manorath grehi viragi.
Asht sidhi nav nidhi ki data,
saba samarath gayatri mata. !!

!! Rishi munni yati tapasvi jogi,
so so mann vanchhit phal pave,
Bal buddhi vidya sheel swbhau,
dhan vaibhav yash tej uchhau.!!

!! Sakal badhe upje sukh nana,
jo yah path kare dhari dheyana. !!

॥ Doha ॥

!! Yaha chalisa bhagati yut,
path kare jo koi,

Tapar kripa parsanata,
gayatri ki hoe. !!

ગાયત્રી ચાલીસા વિશે ગુજરાતી PDF Download

અહીં નીચે બટન પર ક્લિક કરી Gayatri Chalisa in Gujarati ની ફ્રી pdf  Download કરી શકો છો.

ગાયત્રી ચાલીસા ગુજરાતી વિડીયો :

અહીં નીચે બટન પર ક્લિક કરી ગાયત્રી ચાલીસા ગુજરાતી વિડીઓ જોઈ શકો છો.

Conclusion :

અમે આ બ્લોગ પોસ્ટ આર્ટિકલમાં ગુજરાતીમાં ગાયત્રી ચાલીસા અને PDF એટલે કે Gayatri Chalisa in Gujarati PDF Download વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. છતાં કોઈ સૂચન કે ભલામણ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સ માં મેસેજ કરી શકો છો. અમને આશા છે કે તમને અમારું કામ ગમ્યું હશે. અમે જેમ બને સારી અને નવી Latest માહિતી આપી છે. તમને અમારું કામ ગમ્યું હોય તો તમે તમારા મિત્રો ને આ આર્ટિકલ મોકલી શકો છો જેથી એમને પણ ઉપયોગી બની રહે.

આવી રીતે જોડાયેલા રહો અમારી સાથે અને સાથ સહકાર આપતા રહો એ બદલ ખુબ ખુબ આભાર. Thank You!

Disclaimer :

જેમકે તમે જોયું આ સંપૂર્ણ આર્ટિકલ ગુજરાતી ભાષામાં છે અને ટાઈપ કરેલો છે. કદાચ અમારાથી ટાયપિંગમાં નાની-મોટી ભૂલ થઇ ગઈ હોય અને અમારા ધ્યાન માં ના આવી હોય તો અમને માફ કરજો અને નીચે કોમેન્ટ કરી અને જરૂર થી જણાવજો, અમે જલ્દી થી સુધારવાની કોશિશ કરીશું. આ માહિતી Share કરવાનો અમારો ઉદેશ ફક્ત ભણવવા માટે અને બીજાને મદદ કરવાનો છે, છતાં અમારી કોઈ ભૂલ થઇ હોય તો માફ કરી અમને જણાવવા વિનંતી.

Getting Info...

Post a Comment

Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.