શ્રી હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી | Hanuman Chalisa in Gujarati PDF [2024]

હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી | Hanuman Chalisa in Gujarati PDF Download

શું તમે ગુજરાતીમાં હનુમાન ચાલીસા PDF શોધી રહ્યાં છો ? તો તમે બિલકુલ સાચા સ્થાને આવ્યા છો!

આ આર્ટીકલમાં અમે સરળ ભાષામાં હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતીમાં રજુ કર્યા છે અને છેલ્લે Hanuman Chalisa in Gujarati ની PDF પણ Download કરી શકશો.

ગુજરાતીમાં હનુમાન ચાલીસા | Hanuman Chalisa in Gujarati

॥ દોહા ॥

શ્રી ગુરૂ ચરન સરોજ રજ, નિજ મન મુકુરૂ સુધારિ ।
બરનઉં રઘુબર બિમલ જસુ, જો દાયકુ ફલ ચારિ ॥

બુદ્ધિહીન તનુ જાનકે, સુમિરૌં પવન કુમાર ।
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિં, હરહુ કલેશ વિકાર ॥

॥ ચૌપાઈ ॥

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર ।
જય કપીસ તિહું લોક ઉજાગર ॥

રામદૂત અતુલિત બલ ધામા ।
અંજનિ પુત્ર પવન સુત નામા ॥

મહાવીર વિક્રમ બજરંગી ।
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥

કંચન બરન વિરાજ સુવેસા ।
કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા ॥

હાથ બજ્ર ઔર ધ્વજા બિરાજૈ ।
કાંધે મૂંજ જનેઊ સાજૈ ॥

શંકર સુવન કેસરી નંદન ।
તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ॥

વિદ્યાવાન ગુની અતિ ચાતુર ।
રામ કાજ કરિબે કો આતુર ॥

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા ।
રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥

સૂક્ષ્મ રૂપ ધરિ સિયહિં દિખાવા ।
વિકટ રૂપ ધરિ લંક જલાવા ॥

ભીમ રૂપ ધરિ અસુર સંહારે ।
રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે ॥

લાય સંજીવન લખન જિયાયે ।
શ્રી રઘુબીર હરષિ ઉર લાયે ॥


રઘુપતિ કીન્હીં બહુત બડ઼ાઈ ।
તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાઈ ॥

સહસ્ર બદન તુમ્હારો જસ ગાવૈં ।
અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈં ॥

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનિસા ।
નારદ સારદ સહિત અહીસા ॥

જમ કુબેર દિક્પાલ જહાં તે ।
કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે ॥

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હાં ।
રામ મિલાય રાજ પદ દીન્હાં ॥

તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના ।
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ॥

જુગ સહસ્ત્ર યોજન પર ભાનુ ।
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનુ ॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહીં ।
જલધિ લાંધી ગયે અચરજ નાહીં ॥

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે ।
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥

રામ દુઆરે તુમ રખવારે ।
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ॥

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી સરના ।
તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના ॥

આપન તેજ સમ્હારૌ આપે ।
તીનો લોક હાંક તે કાંપે ॥

ભુત પિશાચ નિકટ નહિં આવૈ ।
મહાવીર જબ નામ સુનાવૈ ॥

નાસે રોગ હરે સબ પીરા ।
જપત નિરંતર હનુમંત બિરા ॥

સંકટ સે હનુમાન છુડાવૈ ।
મન કર્મ બચન ધ્યાન જો લાવૈ ॥

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા ।
તિન કે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥

ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે ।
સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવે ॥

ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા ।
હૈ પ્રસિધ્ધ જગત ઉજીયારા ॥

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે ।
અસુર નિકંદન રામ દુલારે ॥

અષ્ટ સિધ્ધિ નૌ નિધિ કે દાતા ।
અસ બર દીન જાનકી માતા ॥

રામ રસાયન તુમ્હરે પાસા ।
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવે ।
જનમ જનમ કે દુઃખ બિસરાવૈ ॥

અન્ત કાલ રઘુબર પુર જાઈ ।
જહાં જન્મ હરી ભકત કહાઈ ॥

ઔર દેવતા ચિત ન ધરઈ ।
હનુમંત સેઈ સર્વ સુખ કરઈ ॥

સંકટ કટે મિટૈ સબ પીરા ।
જો સુમિરૈ હનુમંત બલવીરા ॥

જય, જય, જય, હનુમાન ગોસાઈ ।
કૃપા કરહુ ગુરુ દેવકી નાઈ ॥

જો સતબાર પાઠ કર કોઈ ।
છુટહિ બન્દિ મહા સુખ હોઈ ॥

જો યહ પઢૈ હનુમાન ચાલીસા ।
હોય સિધ્ધિ સાખી ગૌરીસા ॥

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા ।
કીજે નાથ હદય મહં ડેરા ॥

॥ દોહા ॥

પવન તનય સંકટ હરન
મંગલ મૂરતિ રુપ ।
રામલખનસીતા સહિત
હૃદય બસહુ સુરભૂપ ॥

॥ જય-ઘોષ ॥

॥ સિયાવર રામચંદ્ર કી જય ॥
॥ રમાપતિ રામચંદ્ર કી જય ॥
॥ પવનસૂત હનુમાન કી જય ॥
॥ ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય ॥
॥ બ્રિન્દાવન કૃષણચંદ્ર કી જય ॥
॥ બોલો ભાઇ સબ સંતન કી જય ॥

Hanuman Chalisa in English and Gujarati

॥ Doha ॥

Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhari ।
Baranu raghubar bimal jasu jo dayaku phal chari ॥

Buddhi heen tanu janike sumero pavan kumar ।
Bal buddhi bidya deu mohi harau kales bikar ॥

॥ Chaupayee ॥

Jai Hanuman gyan gun sagar ।
Jai kapis tihu lok ujagar ॥01॥

Ram doot atulit bal dhama ।
Anjaani-putra pavan sut nama ॥02॥

Mahabir bikram Bajrangi ।
Kumati nivar sumati ke sangi ॥03॥

Kanchan baran biraj subesa ।
Kanan kundal kunchit kesa ॥04॥

Hath bajra aur dhvaja biraje ।
Kaandhe munj janeu saje ॥05॥

Sankar suvan Kesari nandan ।
Tej pratap maha jag bandan ॥06॥

Bidyavaan guni ati chatur ।
Ram kaj karibe ko aatur ॥07॥

Prabhu charitra sunibe-ko rasiya ।
Ram Lakhan Sita maan basiya ॥08॥

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava ।
Bikat roop dhari Lank jarava ॥09॥

Bhim roop dhari asur sahare ।
Ramachandra ke kaj savare ॥10॥

Laye sanjivan Lakhan jiyaye ।
Shri Raghuvir harashi ur laye ॥11॥

Raghupati kinhi bahut badhaee ।
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai ॥12॥

Sahas badan tumharo jas gaave ।
Asa-kahi Shripati kantha lagave ॥13॥

Sankadik brahmadi munisa ।
Narad-sarad sahit ahisa ॥14॥

Jum Kuber digpaal jaha teh ।
Kabi Kovid kahi sake kahan teh ॥15॥

Tum upkar Sugreevahi keenha ।
Ram milaye rajpad deenha ॥16॥

Tumharo mantra Vibhishan maana ।
Lankeshvar bhaye sab jag jana ॥17॥

Yug sahastra jojan par bhanu ।
Leelyo tahi madhur phaal janu ॥18॥

Prabhu mudrika meli mukh mahi ।
Jaladi langhi gaye achraj nahi ॥19॥

Durgaam kaj jagat ke jete ।
Sugam anugraha tumhre tete ॥20॥

Ram duwaare tum rakhvare ।
Hoat na adyna binu paisare ॥21॥

Sab sukh lahe tumhari sarna ।
Tum rakshak kahu ko darna ॥22॥

Aapan tej samharo aape ।
Teenho lok hank teh kanpe ॥23॥

Bhoot pisaach nikat nahin aave ।
Mahabir jab naam sunave ॥24॥

Nase rog hare sab peera ।
Japat nirantar Hanumant beera ॥25॥

Sankat se Hanuman chudave ।
Man karam bachan dyan jo lave ॥26॥

Sab par Ram tapasvee raja ।
Teen ke kaj sakal tum saja ॥27॥

Aur manorath jo koi lave ।
Sohi amit jeevan phal pave ॥28॥

Charo yug partap tumhara ।
Hai parasiddha jagat ujiyara ॥29॥

Sadhu sant ke tum rakhware ।
Asur nikanandan Ram dulare ॥30॥

Ashta-sidhi nav nidhi ke daata ।
Asabar deen Janki mata ॥31॥

Ram rasayan tumhare pasa ।
Sada raho Raghupati ke dasa ॥32॥

Tumhare bhajan Ram ko paave ।
Janam-janam ke dukh bisrave ॥33॥

Anth-kaal Raghubar pur jaee ।
Jaha janma Hari-bhakht kahaee ॥34॥

Aur devta chitta na dharaee ।
Hanumanth se he sarba sukh karaee ॥35॥

Sankat kate-mite sab peera ।
Jo sumire Hanumat balbeera ॥36॥

Jai Jai Jai Hanuman gosaee ।
Krupa karahu gurudev ki naee ॥37॥

Jo sath baar paath kar koi ।
Chuthee bandhi maha sukh hoee ॥38॥

Jo yaha padhe Hanuman Chalisa ।
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa ॥39॥

Tulsidas sada Hari chera ।
Keeje nath hridaye maha dera ॥40॥

॥ Doha ॥

Pavan tanay sankat harana mangal murti roop ।
Ram Lakhan Sita sahit hriday basau sur bhuup ॥

॥ Jai-Ghosh ॥

Bol Bajarangabali ki jai ।
Pavan putra Hanuman ki jai ॥
॥ Jai Shri Ram ॥

હનુમાન ચાલીસા વિશે ગુજરાતી PDF Download

અહીં નીચે બટન પર ક્લિક કરી Hanuman Chalisa in Gujarati ની ફ્રી pdf  Download કરી શકો છો.

હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી વિડીયો :

અહીં નીચે બટન પર ક્લિક કરી હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી વિડીઓ જોઈ શકો છો.

Conclusion :

અમે આ બ્લોગ પોસ્ટ આર્ટિકલમાં ગુજરાતીમાં હનુમાન ચાલીસા PDF એટલે કે Hanuman Chalisa in Gujarati PDF Download વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. છતાં કોઈ સૂચન કે ભલામણ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સ માં મેસેજ કરી શકો છો. અમને આશા છે કે તમને અમારું કામ ગમ્યું હશે. અમે જેમ બને સારી અને નવી Latest માહિતી આપી છે. તમને અમારું કામ ગમ્યું હોય તો તમે તમારા મિત્રો ને આ આર્ટિકલ મોકલી શકો છો જેથી એમને પણ ઉપયોગી બની રહે.

આવી રીતે જોડાયેલા રહો અમારી સાથે અને સાથ સહકાર આપતા રહો એ બદલ ખુબ ખુબ આભાર. Thank You!

Disclaimer :

જેમકે તમે જોયું આ સંપૂર્ણ આર્ટિકલ ગુજરાતી ભાષામાં છે અને ટાઈપ કરેલો છે. કદાચ અમારાથી ટાયપિંગમાં નાની-મોટી ભૂલ થઇ ગઈ હોય અને અમારા ધ્યાન માં ના આવી હોય તો અમને માફ કરજો અને નીચે કોમેન્ટ કરી અને જરૂર થી જણાવજો, અમે જલ્દી થી સુધારવાની કોશિશ કરીશું. આ માહિતી Share કરવાનો અમારો ઉદેશ ફક્ત ભણવવા માટે અને બીજાને મદદ કરવાનો છે, છતાં અમારી કોઈ ભૂલ થઇ હોય તો માફ કરી અમને જણાવવા વિનંતી.

Getting Info...

Post a Comment

Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.